دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی های پاک، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی های پاک

The second international conference of electrical and clean energy students and engineers

پوستر دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی های پاک

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی های پاک در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی های پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی های پاک