دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت، بهمن ماه ۱۴۰۲

دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت

Second International Health Law Congress

پوستر دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت

دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،انجمن حقوق پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت