اولین همایش ملی سواد رسانه ای و مدیریت فرهنگی، مهر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی سواد رسانه ای و مدیریت فرهنگی

The first national conference of media literacy and cultural management

پوستر اولین همایش ملی سواد رسانه ای و مدیریت فرهنگی

اولین همایش ملی سواد رسانه ای و مدیریت فرهنگی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۲ توسط ،موسسه مطبوعاتی طلوع روشنگری پارسیان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی سواد رسانه ای و مدیریت فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی سواد رسانه ای و مدیریت فرهنگی