اولین همایش ملی سواد رسانه ای و مدیریت فرهنگی، مهر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی سواد رسانه ای و مدیریت فرهنگی

The first national conference of media literacy and cultural management

پوستر اولین همایش ملی سواد رسانه ای و مدیریت فرهنگی

اولین همایش ملی سواد رسانه ای و مدیریت فرهنگی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۲ توسط ،موسسه مطبوعاتی طلوع روشنگری پارسیان در شهر اهواز برگزار گردید.