دومین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات

The second national conference of media management and communication sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات

دومین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۲ توسط ،موسسه مطبوعاتی طلوع روشنگری پارسیان با همکاری پایگاه خبری تجهیز نیوز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات