اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات، خرداد ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات

The first national conference of media management and communication sciences

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات

اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،پایگاه خبری تحلیلی تجهیز نیوز با همکاری مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات