دومین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران

2nd. National Conference on Chemical, Petrochemical, Oil & Gas Sciences of IRAN

پوستر دومین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران

دومین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي، آموزشي و پژوهشي أرگ مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران مراجعه فرمایید.