نخستین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران، مرداد ماه ۱۳۹۷

نخستین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران

First National Conference on Chemistry, Petrochemicals, Oil and Gas of Iran

پوستر نخستین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران

نخستین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،مركز خدمات علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران