دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار، آذر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار

Second International Conference on Management, Ethics and Business

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار