دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، اسفند ماه 97

دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

2 nd . National Conference on Management, Economy and Calculating Sciences of IRAN

پوستر دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه علمی - آموزشی و پژوهشی أرگ مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

- مدیریت دولتی

- مدیریت صنعتی

- مدیریت مالی

- مدیریت بازرگانی

- مدیریت اجرائی

- مدیریت منابع انسانی

- مدیریت تولید

و سایر محورهای مرتبط با مدیریت

- اقتصاد بین الملل

- اقتصاد اسلامی

- اقتصاد توسعه

- اقتصاد انرژی

- اقتصاد کشاورزی

- اقتصاد پولی و بانکی

- اقتصاد بخش عمومی

و سایر محورهای مرتبط با اقتصاد

- حسابداری مدیریت

- حسابداری دولتی

- حسابداری صنعتی

- حسابداری بازرگانی

- حسابداری ارزی

- حسابداری فایننس

و سایر محورهای مرتبط با حسابداریمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران