دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

2 nd . National Conference on Management, Economy and Calculating Sciences of IRAN

پوستر دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه علمی - آموزشی و پژوهشی أرگ مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

- مدیریت دولتی

- مدیریت صنعتی

- مدیریت مالی

- مدیریت بازرگانی

- مدیریت اجرائی

- مدیریت منابع انسانی

- مدیریت تولید

و سایر محورهای مرتبط با مدیریت

- اقتصاد بین الملل

- اقتصاد اسلامی

- اقتصاد توسعه

- اقتصاد انرژی

- اقتصاد کشاورزی

- اقتصاد پولی و بانکی

- اقتصاد بخش عمومی

و سایر محورهای مرتبط با اقتصاد

- حسابداری مدیریت

- حسابداری دولتی

- حسابداری صنعتی

- حسابداری بازرگانی

- حسابداری ارزی

- حسابداری فایننس

و سایر محورهای مرتبط با حسابداری