نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، مرداد ماه 97

نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

First National Conference on Management, Economy and Accounting of Iran

پوستر نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۷ توسط مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس مدیریت:

مدیریت دولتی                    مدیریت منابع انسانی

مدیریت بازرگانی                مدیریت تولید

مدیریت صنعتی                  مدیریت و کارآفرینی

مدیریت مالی                     مدیریت اجرایی

مدیریت بیمه                     مدیریت و سازمان

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

 

محورهای کنفرانس اقتصاد:

اقتصاد بین الملل                  اقتصاد اسلامی

اقتصاد توسعه                      اقتصاد پولی وبانکی

اقتصاد انرژی                      اقتصاد کشاورزی

اقتصاد بخش عمومی             اقتصاد فرهنگی

و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

 

محور های کنفرانس حسابداری:

حسابداری مدیریت             حسابداری صنعتی

حسابداری دولتی               حسابرسی و فاینس

حسابداری بازرگانی           حسابداری ارزی

و سایر موضوعات مرتبط با حسابداریمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران