نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، مرداد ماه ۱۳۹۷

نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

First National Conference on Management, Economy and Accounting of Iran

پوستر نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،مركز علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران