دومین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا، مرداد ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا

The second international conference of mechanical and aerospace engineering students

پوستر دومین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا

دومین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا