دومین کنفرانس ملی مواد نوین، اسفند ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی مواد نوین

2nd Modern Materials Conference

پوستر دومین کنفرانس ملی مواد نوین

دومین کنفرانس ملی مواد نوین در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه یزد، جهاد دانشگاهی،پژوهشکده مواد نوین سرامیکی در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مواد نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مواد نوین