سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، مهر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی

The 3rd National Conference of Materials Engineering, Chemical engineering and Industrial safety

پوستر سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی

سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ توسط مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین،مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی