سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، شهریور ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربيت حيدريه در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد