کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

Management,Culture & Economical Development

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،موسسه تحقيقاتي رايمند پژوه در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی