دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی

پوستر دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی

دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی