اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی

First National Conference on Media, Communication and Citizenship Education

پوستر اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی

اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق (قيامدشت) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی