اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی

اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی

First National Conference on Media, Communication and Citizenship Education

پوستر اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی

اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیامدشت) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

کنکاش نظری و مفهومی رسانه، ارتباطات و آموزش‌های شهروندی
- مقایسه حقوق شهروندی در بافت اجتماعی و زمینه¬های فرهنگی نظام‌های سیاسی اجتماعی مختلف
- مقایسه تحول رسانه و ارتباطات در ایران با کشورهای مختلف
- رسانه، ارتباطات و نقش آن در توسعه اقتصادی

رسانه، ارتباطات و آموزش‌ حقوق شهروندی 
- رسانه، ارتباطات و آموزش‌ حقوق مدنی شهروندی
- رسانه، ارتباطات و آموزش‌ حقوق اجتماعی شهروندی
- رسانه، ارتباطات و آموزش‌ حقوق سیاسی شهروندی

رسانه، ارتباطات و آموزش‌ وظایف و تعهدات شهروندی
- رسانه، ارتباطات و آموزش‌ مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان
- رسانه، ارتباطات و آموزش حفاظت محیط زیست توسط شهروندان 
- رسانه، ارتباطات و آموزش نظارت همگانی 
- رسانه، ارتباطات و آموزش اخلاق شهروندی

آسیب‌شناسی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (Ict) با تأکید بر آموزش‌های شهروندی

رسانه، جهانی شدن و آموزش‌های شهروندیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی