سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی

3rd National Nonference on Modern biological science and technology

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی

سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه ملایر،دانشگاه ملاير در شهر ملایر برگزار گردید.