دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، بهمن ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی

2nd National Conference on Modern Biological Sciences and Technologies

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی

دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه ملاير در شهر ملایر برگزار گردید.