دومین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک، خرداد ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک

The 2nd Conference of New Scientific Findings in Electrical and Electronic Engineering

پوستر دومین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک

دومین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بسيج مهندسين صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک