نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک، آذر ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک

The First Conference of New Scientific Findings in Electrical and Electronic Engineering

پوستر نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک

نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۶ توسط ،پايگاه علمي شهيد خجسته در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک مراجعه فرمایید.