دومین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030، دی ماه ۱۳۹۵

دومین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030

پوستر دومین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030

دومین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030 در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030