اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در ۲۰۳۰، دی ماه ۱۳۹۴

اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در ۲۰۳۰

The first computer and network technology vision conference in 2030

پوستر اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در ۲۰۳۰

اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در ۲۰۳۰ در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در ۲۰۳۰ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در ۲۰۳۰