اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030، دی ماه ۱۳۹۴

اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030

پوستر اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030

اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030 در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030