دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق، آذر ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق

The Second National Conference on Justice, Ethics, Jurisprudence and Law

پوستر دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق

دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق