اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق

The first national conference on advocacy, ethics, jurisprudence and law

پوستر اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق

اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق