دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک

Second International Conference on Applied Research in Mathematical Sciences and Physics

پوستر دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک

دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک