اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک، خرداد ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک

First International Conference on Applied Research in Mathematical Sciences and Physics

پوستر اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک