پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران، مهر ماه ۱۳۹۰

پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

5th National Conference of Metals and Materials Formaing

پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران