چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران، آذر ماه ۱۳۸۷

چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

4th National Conference of Metals and Materials Formaing

چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران