دومین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع حماسه و عرفان، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع حماسه و عرفان

Second Seminar Geometry Religious knowledge

پوستر دومین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع حماسه و عرفان

دومین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع حماسه و عرفان در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط ،نشريه ريحانه آفرينش در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع حماسه و عرفان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع حماسه و عرفان