اولین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع ولایت در اندیشه اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع ولایت در اندیشه اسلامی

پوستر اولین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع ولایت در اندیشه اسلامی

اولین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع ولایت در اندیشه اسلامی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،نشريه ريحانه آفرينش در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع ولایت در اندیشه اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار پژوهشی هندسه معرفت دینی با موضوع ولایت در اندیشه اسلامی