دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهمن ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The second international conference of political science, management, economics and accounting

پوستر دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری