سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران، خرداد ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران

The Third National Conference on Biological Sciences of the Makran Sea

پوستر سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران

سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، در شهر چابهار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران