نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران، آذر ماه ۱۳۸۹

نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران

The first biological national conference of Makoran sea

نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار در شهر چابهار برگزار گردید.