کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری، تیر ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری

International Conference on New Ideas in Accounting, Economics and Banking Management

پوستر کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری

کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری