دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته

پوستر دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته

دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،مركز همكاري هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته