همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته، شهریور ماه 94

همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته

پوستر همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته

همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

- سیاستگذاری و آینده علوم و فناوری فضایی

- انرژیهای نو

- مکانیک پرواز

- سازه های هوا فضایی

- آیرودینامیک و پیشرانش

- علوم و فناوری فضایی

- مباحث ویژه در هوافضا

- مهندسی مکانیک

- مهندسی برق و الکترونیک

- مهندسی مواد و متالوژی

- الهام زیستی

- سنجش از دور

- زیست فضامقالات پذیرش شده در همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته