کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت، بهمن ماه ۱۳۹۷

کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت

Modern Conference on Applied New Research in Management

پوستر کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت

کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شیخ بهائی ،دانشگاه شيخ بهايي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت