کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری

Third National Management and Accounting Conference

پوستر کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه شيخ بهايي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری