دومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی، آبان ماه ۱۴۰۲

دومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی

The second congress of law, political science and social science students

پوستر دومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی

دومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی