کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی، دی ماه ۱۴۰۱

کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی

Congress of Law Students, Political Science and Social Sciences

پوستر کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی

کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.