کنگره علمی پژوهشی فقه، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

کنگره علمی پژوهشی فقه، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

Scientific Research Congress on jurisprudence, law, Education and Behavioral Science

پوستر کنگره علمی پژوهشی فقه، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

کنگره علمی پژوهشی فقه، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،دانشگاه علمی و کاربری سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه وخلاقیت و نوآوری علوم نوین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره علمی پژوهشی فقه، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره علمی پژوهشی فقه، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری