هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام، تیر ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام

7th International Conference on Language and Literature Studies in the Islamic World

پوستر هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام

هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۱ توسط ،انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایرانمرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام