همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی، دی ماه ۱۴۰۱

همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی

International conference of students of literature, history and cultural studies

پوستر همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی

همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.