همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی، دی ماه ۱۴۰۱

همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی

International conference of students of literature, history and cultural studies

پوستر همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی

همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.