دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

Second National Conference on Law, Jurisprudence and Culture

پوستر دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ