نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، آبان ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

First National Conference on Law, Jurisprudence and Culture

پوستر نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز،دانشگاه پيام نور استان فارس-مركز توسعه آموزش‌هاي نوين ايران (متـانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ