دومین کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی، دی ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی

2nd National Conference on Industry, Trade and Marine Science

پوستر دومین کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی

دومین کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، در شهر خرمشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی