کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی، دی ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی

National conference on Industry; Commerce and Marine Sciences

پوستر کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی

کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، در شهر خرمشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی