نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)، اردیبهشت ماه 98

نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)

19th congress of khorsan optometry

پوستر نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)

نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی) در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط انجمن اپتو متری خراسان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی) مراجعه فرمایید.


محور علمی همایش:

سلامتی سطح چشم و لنز تماسیمقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)